Produk RS Chocolate

Produk RS Chocolate
Current Highlight - Produk RS Chocolate

Produk RS Chocolate

Produk RS Chocolate

Saturday, May 18, 2013

Sunday, May 12, 2013


Tempahan dari Nora IM - RM50.00

Tempahan dari Ryinie - RM85.00

Tempahan dari Ziela - RM55.00


Tempahan dari Encik Zainol - RM 55.00/pcs

RM55.00

Tempahan dari Lah - RM35.00


Sponge Cake - RM 50.00


Tempahan dari Azie - RM55.00

Tempahan dari Azrina Pej Hutan - RM70.00

Kelas Pavlova - Nora & Nana

RM95.00

Tempahan dari Ziela Gambang - RM30.00

Tempahan dari Faezah - RM45.00